Specialieji klavišai:

Pateiktos kombinacijos skirtos Internet Explorer + Enter ir Safari naršyklėms. Firefox naršyklei naudoti kombinaciją Alt + Shift + atitinkama raidė. Opera naršyklei naudoti kombinaciją
Shift + Esc + atitinkame raidė. Mac'OS Ctrl + Alt + atitinkama raidė ar skaičius.

Bendrovės steigimas 

Informacija, reikalinga naujos bendrovės (toliau – Bendrovė) steigimo dokumentams parengti:

 • tikslus Bendrovės steigėjo pavadinimas ar tikslūs Bendrovės steigėjų pavadinimai, kai steigėjai yra keli juridiniai asmenys;
 • steigiamos Bendrovės pavadinimas. Jeigu steigiamos Bendrovės pavadinime naudojamas žodis „Lietuva“, yra reikalingas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sutikimas naudoti žodį „Lietuva“ steigiamos Bendrovės pavadinime;
 • tikslus steigiamos Bendrovės buveinės adresas bei steigiamos Bendrovės buveinės patalpų unikalus numeris;
 • Bendrovės ketinamos vykdyti ekonominės veiklos apibūdinimas;
 • Bendrovės įstatinio kapitalo dydis ir apmokėjimo tvarka:
  • uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 10 000 litų; jeigu uždarojoje akcinėje bendrovėje formuojamas didesnis nei 10 000 litų įstatinis kapitalas, tai iki Bendrovės įsteigimo steigėjai gali iš karto neapmokėti viso steigiamos Bendrovės įstatinio kapitalo, tačiau tokiu atveju steigėjai turi apmokėti ne mažesnę kaip 25 proc. įstatinio kapitalo dalį, kuri visais atvejais negali būti mažesnė kaip 10 000 litų; likusi pasirašytų akcijų emisijos kaina gali būti sumokėta per 12 mėnesių nuo steigimo sutarties pasirašymo dienos; tuo atveju, jeigu Bendrovėje formuojamas didesnis nei 10 000 litų įstatinis kapitalas, tai steigėjo įnašo dalis, didesnė nei 25 proc. įstatinio kapitalo ir visais atvejais ne mažesnė nei 10 000 litų, gali būti apmokėta ne tik pinigais, bet ir nepiniginiu įnašu. Nepiniginį įnašą, kuriuo numatoma iš dalies apmokėti akcijas, turi įvertinti nepriklausomas turto vertintojas teisės aktų nustatyta tvarka;
  • kai steigėjai yra keli asmenys, kiekvieno steigėjo pradiniai įnašai už akcijas turi sudaryti ne mažiau kaip 25 proc. pasirašytų akcijų emisijos kainos;
  • akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 150 tūkst. litų.
 • Bendrovės akcijų skaičius ir nominali vertė;
 • Lietuvos komercinio banko, kuriame bus atidaryta Bendrovės kaupiamoji sąskaita, rekvizitai;
 • asmens, kuris bus paskirtas Bendrovės vadovu, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, jo pareigų pavadinimas (pvz., generalinis direktorius, direktorius, prezidentas), taip pat informacija apie Bendrovės vadovui nustatytą atlyginimą;
 • informacija apie Bendrovėje sudaromą stebėtojų tarybą ir/ar valdybą. Formuoti Bendrovės stebėtojų tarybą ir/ar valdybą nėra privaloma. Jeigu Bendrovėje bus sudaroma stebėtojų taryba ir/ar valdyba, reikalinga ši informacija:
  • stebėtojų tarybos ir/ar valdybos narių skaičius (minimalus stebėtojų tarybos ir valdybos narių  skaičius yra 3; maksimalus stebėtojų tarybos narių skaičius - 15);
  • Laikotarpis, kuriam renkami stebėtojų tarybos ir/ar valdybos nariai (ne ilgesnis nei 4 metai);
  • Asmenų, kurie bus paskirti stebėtojų tarybos ir/ar valdybos nariais, vardai, pavardės ir gyvenamųjų vietų adresai;
  • Vardas ir pavardė asmens, kuris bus išrinktas stebėtojų tarybos ir/ar valdybos pirmininku.