Specialieji klavišai:

Pateiktos kombinacijos skirtos Internet Explorer + Enter ir Safari naršyklėms. Firefox naršyklei naudoti kombinaciją Alt + Shift + atitinkama raidė. Opera naršyklei naudoti kombinaciją
Shift + Esc + atitinkame raidė. Mac'OS Ctrl + Alt + atitinkama raidė ar skaičius.

Integruoti mokslo, studijų ir verslo slėniai 

 

Saulėtekio slėnis Santaros slėnis Santakos slėnis Nemuno slėnis Baltijos slėnis

Lietuvos ilgalaikiuose strateginiuose dokumentuose pabrėžiama glaudesnės mokslo, studijų ir verslo sąveikos būtinybė. LR Vyriausybės atnaujintoje integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) koncepcijoje siekiama sudaryti sąlygas kurti aukščiausiojo lygio moksliniais tyrimais pagrįstas naujas žinias, skatinti mokslui imlių ūkio sektorių plėtrą, naujų inovatyvių produktų kūrimą ir komercinimą, telkti ir atnaujinti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP), inovacijų, studijų ir mokslui imlaus verslo infrastruktūrą bei sudaryti sąlygas efektyviai ją naudoti. Šie Koncepcijos uždaviniai įgyvendinami vykdant penkių integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtros programas ir atsižvelgiant į prioritetinių MTEP ir inovacijų raidos krypčių plėtrą. 

Saulėtekio slėnis

Saulėtekio slėnio MTEP kryptys: lazeriai ir šviesos technologijos; medžiagotyra ir nanotechnologijos; puslaidininkių fizika ir elektronika; civilinė inžinerija.

Slėnio iniciatoriai: Vilniaus universitetas (VU), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), Fizinių ir technologijos mokslų centras, VšĮ  „Saulėtekio slėnis“.

Slėnio partneriai: VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas, Lazerių ir šviesos mokslų technologijų asociacija, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA, Žinių ekonomikos forumas, VšĮ Intechcentras.

Pagrindiniai projektai: Nacionalinis fizinių ir technologijų mokslų centras, VGTU Civilinės inžinerijos centras, tarptautinės prieigos lazeriniokomplekso “Naglis” sukūrimas”, Mokslo ir technologijų parko plėtra. 

Santaros slėnis

Santaros slėnio MTEP kryptys: biotechnologijos; inovatyvios medicinos technologijos, molekulinė medicina ir biofarmacija; ekosistemos ir darnus vystymasis; informatika ir komunikacijų technologijos.

Slėnio iniciatoriai: VU, VGTU, inovatyvios medicinos centras, gamtos tyrimų centras, VU ligoninės Santariškių klinikos, VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“. 

Partneriai: UAB „fermentas“, UAB „Sicor Biotech“, UAB „Teltonika“, Farmacinės pramonės įmonių asociacija.

Pagrindiniai projektai: Jungtinis gyvybės mokslų centras, Jungtinis inovatyvios medicinos centras, Jungtinis gamtos tyrimų centras, Informacinių technologijjų atviros prieigos centras, IKT technologijų parkas ir BIO technologijų parkas. 

Santakos slėnis

Santakos slėnio MTEP kryptys: darnioji chemija; mechatronika ir susijusios elektroninės technologijos; ateities energetika; informacinės ir telekomunikacijų technologijos.

Slėnio iniciatoriai: Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos energetikos institutas.

Partneriai: UAB koncernas „Achemos grupė“, AB „Kauno tiltai“, UAB „MG Baltic Investment“.

Pagrindiniai projektai: Nacionalinis atviros prieigos centras, Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras, Ateities energetikos technologijų mokslo centras, Technologijų perdavimo, technologijų parko, verslo inkubatoriaus bei eksperimentinės plėtros bazė. 

Nemuno slėnis

Nemuno slėnio MTEP kryptys: agrobiotechnologija, bioenergetika ir miškininkystė; maisto technologijos, sauga ir sveikatingumas.

Slėnio iniciatoriai: Lietuvos žemės ūkio universitetas (LŽŪU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Agrarinių ir miškų mokslų centras, Kauno technologijos universitetas.

Partneriai: UAB „Arvi“ ir ko, UAB koncernas „Achemos grupė“, UAB „Kauno grūdai“, UAB „Utenos mėsa“ ir kiti privatūs partneriai.

Pagrindiniai projektai: Žemės ir miškų jungtinis tyrimų centras, LŽŪU ir LVA centrai, Komunikavimo ir technologijų perdavimo centras, Gyvūnų veislinės vertės nustatymo ir parodų-aukciono centras. 

Baltijos slėnis

Baltijos slėnio MTEP kryptys: jūros aplinka; jūros technologijos.

Slėnio iniciatoriai: Klaipėdos universitetas, Gamtos tyrimų centras.

Partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“, VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, verslo įmonių asociacijos.

Pagrindiniai projektai: Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko infrastruktūros plėtra jūriniame slėnyje. 

Šaltinis: ŠMM