Specialieji klavišai:

Pateiktos kombinacijos skirtos Internet Explorer + Enter ir Safari naršyklėms. Firefox naršyklei naudoti kombinaciją Alt + Shift + atitinkama raidė. Opera naršyklei naudoti kombinaciją
Shift + Esc + atitinkame raidė. Mac'OS Ctrl + Alt + atitinkama raidė ar skaičius.

Išvystyta infrastruktūra 

Išvystyta Lietuvos infrastruktūra

Lietuva pirmauja informacinių ir ryšio technologijų (IRT) srityje

Lietuva turi aukšto lygio IRT infrastruktūrą ir išteklius. Be naujausių IRT technologijų (3G judrusis ryšys, LTE technologija, WiMAX 4G internetas) kurios įdiegtos ir veikia visoje šalyje, Lietuvai priklauso ir šie reikšmingi pasiekimai:

 • Ketvirta pasaulyje pagal įkėlimo į interneto tinklą greitį ir septinta pagal duomenų atsisiuntimo greitį.
 • Trečioji vieta ES pagal judriojo ryšio abonentų skaičių, tenkantį 100 gyventojų: lietuviai naudoja beveik 5 mln. aktyvių SIM (abonento tapatumo) kortelių.
 • Trečioji vieta ES pagal judriojo ryšio sklaidą.

 • Trečioji vieta ES pagal plačiajuosčio interneto (30 Mbps) aprėptį.

 • Tankiausias viešųjų belaidžio interneto prieigos taškų tinklas Europoje (875).
 • Lietuva patenka tarp 10 valstybių, vertinamų geriausiai pagal pasirengimą naudoti ir diegti debesijos technologiją.

 • Didžiausias šviesolaidžio optinis tankis Europoje.

 • 93 proc. visų finansinių operacijų atliekama naudojantis internetine bankininkyste.
 • Judrusis WiMAX 4G internetas.

Sukurtos patrauklios ekonominės zonos

Lietuvoje užsienio investuotojams sudaromos puikios sąlygos jau paruoštose verslui vietose:

 • 7 Laisvosiose ekonominėse zonose (LEZ)kurių bendras plotas apima daugiau nei 1,500 hektarų, užsienio investuotojams ir verslo įmonėms suteikiamos įvairios mokesčių lengvatos ir pagalbinės paslaugos. Čia tiek vietos, tiek ir užsienio kompanijos gali naudotis jau išvystyta infrastruktūra.
 • Pramonės parkuose, naujai ateinančioms įmonėms siūloma pagal indidvidualius poreikius lengvai pritaikoma elektros, dujų ir susisiekimo infrastruktūra.
 • 5 Integruotuose mokslo, studijų ir verslo slėniuose, sukurtos optimalios sąlygos naujų technologijų atradimui ir vystymui. Santakos slėnis specializuojasi inžinerijos srityje, kiti slėniai – tokiose srityse, kaip biotechnologijos, nanotechnologijos ar informacijos ir komunikacijos technologijos.

Laisvosios ekonominės zonos ir pramonės parkai skirti tradicinėms pramonės šakoms, o mokslo, studijų ir verslo slėniuose pirmenybė teikiama aukštųjų technologijų įmonėms.