Specialieji klavišai:

Pateiktos kombinacijos skirtos Internet Explorer + Enter ir Safari naršyklėms. Firefox naršyklei naudoti kombinaciją Alt + Shift + atitinkama raidė. Opera naršyklei naudoti kombinaciją
Shift + Esc + atitinkame raidė. Mac'OS Ctrl + Alt + atitinkama raidė ar skaičius.

Išsilavinę žmonės 

Išsilavinę žmonės

Užsienio investuotojai įvardija šiuos pagrindinius Lietuvos darbo jėgos privalumus:

  • Didelis absolventų skaičius

  • Vakarietiška kultūra

  • Geros anglų kalbos žinios

  • Kitų užsienio kalbų žinojimas

  • Greitai besimokantys ir labai lojalūs darbuotojai

Daugiakalbiai

Lietuva yra tarp penkių ES valstybių narių, turinčių daugiausia gyventojų, kalbančių bent viena užsienio kalba (dažniausiai anglų, rusų ir vokiečių). 92 proc. lietuvių galėtų dalyvauti pokalbyje kita kalba nei jų gimtoji kalba (ES-27 vidurkis yra tik 54 proc.). Daugiau nei 50 proc. gyventojų kalba dvejomis užsienio kalbomis. 80 proc. lietuvių moka kalbėti rusiškai, 38 proc. angliškai ir apie 14 proc. žino vokiečių kalbą1.

Lietuvos universitetai turi specialiąsias skandinavų kalbų mokymo programas, taip pat rengiami specialūs 3-5 mėnesių norvegų, danų ir švedų kalbos kursai specialistams, dirbantiems Lietuvoje veikiančiose tarptautinėse kompanijose, kaip CSC, Lindorff Group, Unicall, Runway International ir kt. Šių įmonių darbuotojai aptarnauja Šiaurės Europos bei kitų pasaulio šalių klientus.

Viena iš labiausiai išsilavinusių tautų ES

Lietuviai yra vieni labiausiai išsilavinusių žmonių Europos Sąjungoje. Daugiau nei 90 proc. 25-64 amžiaus žmonių turi vidurinį arba aukštąjį išsilavinimą (ES-27 vidurkis yra apie 54 proc.). Kadangi 51% (25-34 metų) gyventojų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, Lietuvos darbo jėga yra viena geriausiai išsilavinusių visoje Europos Sąjungoje. Kiekvienais metais darbo rinką papildo apie 40 000 kelias užsienio kalbas mokančių absolventų. Dar 150 000 studentų rengiami 23 šalies universitetuose ir 24 kolegijose. 1579 m. įkurtas Vilniaus universitetas yra viena seniausių Rytų ir Vidurio Europos aukštųjų mokyklų.

  • Lietuva pirmauja pasaulyje pagal žmonių raštingumą2
  • Lietuva užima 3-čią vietą Europos Sąjungoje pagal aukštąjį mokslą baigusių žmonių dalį amžiaus grupėje 24-35 m.
  • Lietuva užima 5-ą vietą Europos Sąjungoje pagal bent vienos užsienio kalbos žinojimą
  • Lietuva užima 7-ą vietą Europos Sąjungoje pagal žmonių gebėjimą kalbėti bent dvejomis užsienio kalbomis 
Informacijos šaltiniai:
1: Europeans and Their Languages, 2012
2: IMD, World Competitiveness  Rankings, 2014